0,3320 zł
0,30% 0,0010 zł
Inwestycje.pl SA (INW)

Wyniki finansowe - INWESTPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 91 870 153 190 140 454 70 875
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -418 33 -476 -293
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 19 42 -422 -640
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 36 150 -333 -618
Amortyzacja (tys. zł) 481 156 203 173
EBITDA (tys. zł) 63 189 -273 -120
Aktywa (tys. zł) 50 516 39 680 42 900 16 032
Kapitał własny (tys. zł)* 12 259 12 410 12 075 13 168
Liczba akcji (tys. szt.) 107 863,087 107 863,087 107 863,087 107 863,087
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,001 -0,003 -0,006
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,114 0,115 0,112 0,122
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej