0,3000 zł
2,39% 0,0070 zł
Gamedust SA (GDC)

Wyniki finansowe - GAMEDUST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 II Q 2020 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 140 454 70 875 473 290
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -476 -293 -2 173 -533
Zysk (strata) brutto (tys.) -422 -640 -2 177 -541
Zysk (strata) netto (tys.)* -333 -618 -2 177 -182
Amortyzacja (tys.) 203 173 0 0
EBITDA (tys.) -273 -120 -2 173 -533
Aktywa (tys.) 42 900 16 032 15 952 14 066
Kapitał własny (tys.)* 12 075 13 168 12 487 10 946
Liczba akcji (tys. szt.) 107 863,087 107 863,087 107 863,087 113 287,437
Zysk na akcję (zł) -0,003 -0,006 -0,020 -0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,112 0,122 0,116 0,097
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej