0,3050 zł
0,00% 0,0000 zł
Inwestycje.pl SA (INW)

Wyniki finansowe - INWESTPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 92 475 103 671 91 870 153 190
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -504 -251 -418 33
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -414 -174 19 42
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -365 -156 36 150
Amortyzacja (tys. zł) 159 160 481 156
EBITDA (tys. zł) -345 -91 63 189
Aktywa (tys. zł) 36 134 37 934 50 516 39 680
Kapitał własny (tys. zł)* 12 329 12 173 12 259 12 410
Liczba akcji (tys. szt.) 107 863,087 107 863,087 107 863,087 107 863,087
Zysk na akcję (zł) -0,003 -0,001 0,000 0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,114 0,113 0,114 0,115
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej