0,3050 zł
0,00% 0,0000 zł
Inwestycje.pl SA (INW)

Wyniki finansowe - INWESTPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 115 394 91 938 102 995 95 264
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -112 -17 -227 -18
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -169 115 -643 278
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -140 152 -385 155
Amortyzacja (tys. zł) 169 4 474 156
EBITDA (tys. zł) 57 -13 247 138
Aktywa (tys. zł) 29 530 29 557 30 506 32 409
Kapitał własny (tys. zł)* 13 927 13 823 12 539 12 694
Liczba akcji (tys. szt.) 107 863,087 107 863,087 107 863,087 107 863,087
Zysk na akcję (zł) -0,001 0,001 -0,004 0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,129 0,128 0,116 0,118
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej