0,3050 zł
0,00% 0,0000 zł
Inwestycje.pl SA (INW)

Wyniki finansowe - INWESTPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 789 97 959 109 740 114 774
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -101 56 154 -339
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -108 39 295 -389
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -108 39 295 -392
Amortyzacja (tys. zł) 77 89 100 329
EBITDA (tys. zł) -24 145 254 -10
Aktywa (tys. zł) 6 511 16 171 26 658 27 752
Kapitał własny (tys. zł)* 3 094 4 968 13 253 14 067
Liczba akcji (tys. szt.) 7 103,840 7 103,840 107 863,087 107 863,087
Zysk na akcję (zł) -0,015 0,005 0,003 -0,004
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,436 0,699 0,123 0,130
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej