33,5000 zł
-0,30% -0,1000 zł
Instal Kraków SA (INK)

Wyniki finansowe - INSTALKRK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 96 482 101 800 111 525 81 967
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 7 293 2 430 14 000 6 873
Zysk (strata) brutto (tys.) 7 219 2 553 13 528 6 851
Zysk (strata) netto (tys.)* 5 690 664 10 711 5 186
Amortyzacja (tys.) 1 576 1 662 1 463 1 566
EBITDA (tys.) 8 869 4 092 15 463 8 439
Aktywa (tys.) 409 184 400 690 404 118 408 741
Kapitał własny (tys.)* 273 207 259 155 269 862 274 965
Liczba akcji (tys. szt.) 7 285,500 7 285,500 7 285,500 7 285,500
Zysk na akcję (zł) 0,781 0,091 1,470 0,712
Wartość księgowa na akcję (zł) 37,500 35,571 37,041 37,741
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej