32,9000 zł
2,81% 0,9000 zł
Instal Kraków SA (INK)

Wyniki finansowe - INSTALKRK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 IV Q 1998 II Q 1999
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 48 737 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -195 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 12 0 0
Amortyzacja (tys.) 2 864 0 0
EBITDA (tys.) 2 669 0 0
Aktywa (tys.) 91 825 64 755 65 563
Kapitał własny (tys.)* 46 920 34 799 38 649
Liczba akcji (tys. szt.) 7 285,500 0,000 0,000
Zysk na akcję (zł) 0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,440
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej