31,7000 zł
-3,35% -1,1000 zł
Instal Kraków SA (INK)

Wyniki finansowe - INSTALKRK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 97 606 144 401 123 396 101 624
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 645 15 279 12 017 7 260
Zysk (strata) brutto (tys.) 4 590 15 697 11 482 7 984
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 194 11 114 8 965 6 122
Amortyzacja (tys.) 1 294 1 205 1 292 1 622
EBITDA (tys.) 5 939 16 484 13 309 8 882
Aktywa (tys.) 462 154 416 967 409 564 415 671
Kapitał własny (tys.)* 241 140 252 381 261 280 267 572
Liczba akcji (tys. szt.) 7 285,500 7 285,500 7 285,500 7 285,500
Zysk na akcję (zł) 0,438 1,525 1,231 0,840
Wartość księgowa na akcję (zł) 33,099 34,642 35,863 36,727
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej