31,7000 zł
-3,35% -1,1000 zł
Instal Kraków SA (INK)

Wyniki finansowe - INSTALKRK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 119 347 102 835 132 299 76 140
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 8 350 4 172 10 453 1 311
Zysk (strata) brutto (tys.) 8 810 4 105 10 513 1 328
Zysk (strata) netto (tys.)* 7 421 2 475 8 128 676
Amortyzacja (tys.) 988 1 898 230 1 133
EBITDA (tys.) 9 338 6 070 10 683 2 444
Aktywa (tys.) 387 346 395 939 395 939 415 334
Kapitał własny (tys.)* 239 268 249 735 249 735 250 414
Liczba akcji (tys. szt.) 7 285,500 7 285,500 7 285,500 7 285,500
Zysk na akcję (zł) 1,019 0,340 1,116 0,093
Wartość księgowa na akcję (zł) 32,842 34,278 34,278 34,372
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej