8,5000 zł
-1,16% -0,1000 zł
INTERFERIE SA (INF)

Wyniki finansowe - INTERFERI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2009 III Q 2009 IV Q 2009 I Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 10 869 15 324 8 262 7 371
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 725 3 970 -1 573 -662
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 105 4 376 -1 426 -345
Zysk (strata) netto (tys.)* 839 3 592 -1 155 -367
Amortyzacja (tys.) 1 370 1 153 1 147 887
EBITDA (tys.) 2 095 5 123 -426 225
Aktywa (tys.) 0 0 115 847 116 506
Kapitał własny (tys.)* 0 0 100 013 99 557
Liczba akcji (tys. szt.) 14 564,200 14 564,200 14 564,200 14 564,200
Zysk na akcję (zł) 0,058 0,247 -0,079 -0,025
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 0,000 6,867 6,836
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej