pb.pl
3,1000 zł
-6,06% -0,2000 zł
INTERFERIE SA (INF)

Wyniki finansowe - INTERFERI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 16 327 10 727 10 057 11 817
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 569 4 434 -209 1 074
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 200 4 391 -174 914
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 473 3 312 -112 764
Amortyzacja (tys. zł) 1 033 1 017 933 933
EBITDA (tys. zł) 4 602 5 451 724 2 007
Aktywa (tys. zł) 142 416 145 932 144 295 144 230
Kapitał własny (tys. zł)* 123 944 127 327 127 163 127 927
Liczba akcji (tys. szt.) 14 564,200 14 564,200 14 564,200 14 564,200
Zysk na akcję (zł) 0,238 0,227 -0,008 0,052
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,510 8,742 8,731 8,784
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej