8,5000 zł
-1,16% -0,1000 zł
INTERFERIE SA (INF)

Wyniki finansowe - INTERFERI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 15 372 8 823 7 570 1 907
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 312 -1 839 -3 314 -2 763
Zysk (strata) brutto (tys.) 4 102 -1 890 -4 479 -3 442
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 501 -1 572 -4 455 -3 384
Amortyzacja (tys.) 963 978 791 328
EBITDA (tys.) 4 275 -861 -2 523 -2 435
Aktywa (tys.) 155 688 155 591 155 463 159 698
Kapitał własny (tys.)* 134 192 132 506 128 051 124 666
Liczba akcji (tys. szt.) 14 564,200 14 564,200 14 564,200 14 564,200
Zysk na akcję (zł) 0,240 -0,108 -0,306 -0,232
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,214 9,098 8,792 8,560
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej