pb.pl
3,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
INTERFERIE SA (INF)

Wyniki finansowe - INTERFERI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 15 966 10 232 10 231 11 893
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 058 -858 -720 704
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 616 -1 185 251 1 280
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 896 -983 305 1 151
Amortyzacja (tys. zł) 983 1 001 1 012 1 025
EBITDA (tys. zł) 5 041 143 292 1 729
Aktywa (tys. zł) 139 297 138 489 138 746 140 521
Kapitał własny (tys. zł)* 120 379 119 093 119 397 120 549
Liczba akcji (tys. szt.) 14 564,200 14 564,200 14 564,200 14 564,200
Zysk na akcję (zł) 0,336 -0,067 0,021 0,079
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,265 8,177 8,198 8,277
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej