8,5000 zł
-1,16% -0,1000 zł
INTERFERIE SA (INF)

Wyniki finansowe - INTERFERI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 14 835 9 120 10 414 11 692
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 688 -1 378 44 986
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 888 -1 575 -261 1 346
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 367 -1 300 -253 1 030
Amortyzacja (tys.) 925 915 955 977
EBITDA (tys.) 3 613 -463 999 1 963
Aktywa (tys.) 146 704 144 948 151 880 151 664
Kapitał własny (tys.)* 131 378 129 912 129 659 130 689
Liczba akcji (tys. szt.) 14 564,200 14 564,200 14 564,200 14 564,200
Zysk na akcję (zł) 0,163 -0,089 -0,017 0,071
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,021 8,920 8,903 8,973
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej