3,0500 zł
-0,97% -0,0300 zł
Inter Groclin Auto SA (GCN)

Informacje o spółce - GROCLIN

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa produkuje i sprzedaje wyposażenie i akcesoria samochodowe (poszycia foteli samochodowych w tkaninach, skórze naturalnej oraz poroflexie). Groclin zajmuje się także projektowaniem i rozwojem siedzeń, poszyć i akcesoriów samochodowych. Posiada 4 zakłady produkcyjne, w tym na Ukrainie i w Niemczech. Klientami są największe koncerny z branży motoryzacyjnej- VW, Volvo, Renault, BMW, Ford czy Opel.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Słowiańska 4
Kod: 62-065
Miejscowość: Grodzisk Wielkopolski
Kraj: Polska
Telefon: +48 61 6287110
Fax: +48 61 4445757
Internet: www.groclin.com
Email: office@groclin.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Groclin SA
Prezes: Gerstner André
Sektor: części samochodowe
EKD: produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
Liczba akcji: 11 577 873
Zatrudnienie:
  • 100 (2019r.) - spółka
  • 497 (2019r.) - grupa
Audytor: B-think Audit sp. z o.o.
NIP: 9230026002
KRS: 0000136069
EKD: 2932Z
Ticker GPW: GCN
ISIN: PLINTGR00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 35 312 512,65 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 11 577 873 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 202 873
Liczba głosów na WZA: 11 577 873 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36,30%
Kapitał akcyjny: 11 577 873,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 202 873
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36,30%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 63,70%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Drzymała Zbigniew porozumienie z André Gerstnera Gerstner Managementholding GmbH i Kabelconcept Hornig GmbH 4 202 873 (36,30%) 4 202 873 (36,30%) 2016-12-01 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A, B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1997-11-28 695 000
3 475 000,00
5,00 5,00 695 000
3 475 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-14
1997-11-03
2003-04-17
seria D - subskrypcja publiczna 1997-12-19 170 000
20 400 000,00
5,00 120,00 865 000
4 325 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-14
1998-07-31
1998-11-24
seria C - Zbigniew Drzymała za obligacje zamienne 1997-12-19 135 000
2 700 000,00
5,00 20,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-14

split 1:5 1999-06-25
1,00 4 325 000
4 325 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-07-28
1999-09-15
konwersja obligacji zamiennych 2000-05-27 675 000
1,00 5 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-05-31
2000-07-03
seria E - subskrypcja publiczna 2003-01-17 1 150 000
65 550 000,00
1,00 57,00 6 150 000
6 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-05-05
2003-05-21
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2003-06-30 -650 000
1,00 5 500 000
5 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-11-25
połączenie z Inter Groclin Trading sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2009-04-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-05-29
seria F - Gerstner Managementholding GmbH, Kabelconcept Hornig GmbH za warranty subskrypcyjne serii A 2013-04-25 6 077 873
74 453 944,25
1,00 12,25 11 577 873
11 577 873,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-27
połączenie z IGA Moto sp. z o.o. i IGA Moto sp. z o.o. s.k.a. bez podwyższania kapitału 2014-02-03

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-31
zmiana firmy z Inter Groclin Auto SA na Groclin SA 2014-05-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-08
połączenie z IGA Nowa Sól sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-06-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-28
połączenie z Groclin Service sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-06-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-03

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2017-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2016-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2016-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2002-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2002-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2002-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2002-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2000-07-03 Asymilacja
1999-09-15 Split 1:5

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gerstner André Prezes Zarządu 2014-04-30 -
Sikorska-Puk Barbara Wiceprezes Zarządu 2015-09-22 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gałązka Piotr Przewodniczący RN 2014-11-04 -
Głowacki Michał Wiceprzewodniczący RN 2014-11-04 -
Gerstner Mike Członek RN 2013-05-21 -
Hornig, Jörg-Holger Członek RN 2013-05-21 -
Gerstner Wilfried Członek RN 2013-05-21 -