pb.pl
1,1000 zł
2,33% 0,0250 zł
Inter Groclin Auto SA (GCN)

Wyniki finansowe - GROCLIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 40 651 21 557 -103 191 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 235 -1 941 -4 703 -1 058
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 123 -1 974 -4 562 -1 391
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 778 -2 663 -20 660 141
Amortyzacja (tys. zł) 1 644 926 1 694 611
EBITDA (tys. zł) 1 879 -1 015 -3 009 -447
Aktywa (tys. zł) 74 630 62 285 37 621 34 414
Kapitał własny (tys. zł)* 34 902 35 506 12 953 11 750
Liczba akcji (tys. szt.) 11 577,873 11 577,873 11 577,873 11 577,873
Zysk na akcję (zł) 0,067 -0,230 -1,784 0,012
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,015 3,067 1,119 1,015
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej