pb.pl
1,1100 zł
0,91% 0,0100 zł
Inter Groclin Auto SA (GCN)

Wyniki finansowe - GROCLIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 50 900 33 994 33 515 40 982
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 406 3 823 -7 351 395
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 784 4 039 14 006 223
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -466 8 021 -34 058 -734
Amortyzacja (tys. zł) 2 939 2 729 12 384 1 429
EBITDA (tys. zł) 6 345 6 552 5 033 1 824
Aktywa (tys. zł) 196 426 179 052 90 203 76 084
Kapitał własny (tys. zł)* 30 791 37 502 33 915 33 936
Liczba akcji (tys. szt.) 11 577,873 11 577,873 11 577,873 11 577,873
Zysk na akcję (zł) -0,040 0,693 -2,942 -0,063
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,659 3,239 2,929 2,931
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej