pb.pl
1,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Inter Groclin Auto SA (GCN)

Wyniki finansowe - GROCLIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 II Q 1998 IV Q 1998 II Q 1999
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 141 449 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 311 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 101 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 434 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 9 071 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 19 382 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 409 571 67 573 91 150 121 356
Kapitał własny (tys. zł)* 215 905 19 903 43 668 49 481
Liczba akcji (tys. szt.) 5 500,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Zysk na akcję (zł) 1,170 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 39,255 3,981 8,734 9,896
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej