pb.pl
1,1400 zł
3,64% 0,0400 zł
Inter Groclin Auto SA (GCN)

Wyniki finansowe - GROCLIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 74 084 68 837 5 945 55 668
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 848 -1 142 -49 192 2 599
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 282 -2 560 -48 073 1 745
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 293 -1 814 -80 774 888
Amortyzacja (tys. zł) 3 758 4 438 4 800 3 053
EBITDA (tys. zł) 4 606 3 296 -44 392 5 652
Aktywa (tys. zł) 287 248 278 862 206 425 198 306
Kapitał własny (tys. zł)* 116 767 114 218 28 330 30 174
Liczba akcji (tys. szt.) 11 577,873 11 577,873 11 577,873 11 577,873
Zysk na akcję (zł) 0,025 -0,157 -6,977 0,077
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,085 9,865 2,447 2,606
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej