pb.pl
1,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Inter Groclin Auto SA (GCN)

Wyniki finansowe - GROCLIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 67 721 60 101 66 625 73 809
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 140 1 075 2 875 -2 417
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 236 1 902 1 248 -526
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -630 1 217 -1 302 -1 684
Amortyzacja (tys. zł) 3 265 3 341 4 042 3 519
EBITDA (tys. zł) 5 405 4 416 6 917 1 102
Aktywa (tys. zł) 293 128 300 375 295 860 296 312
Kapitał własny (tys. zł)* 129 274 127 247 127 133 123 819
Liczba akcji (tys. szt.) 11 577,873 11 577,873 11 577,873 11 577,873
Zysk na akcję (zł) -0,054 0,105 -0,112 -0,145
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,166 10,991 10,981 10,694
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej