pb.pl
0,8320 zł
-1,89% -0,0160 zł
Inter Groclin Auto SA (GCN)

Wyniki finansowe - GROCLIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 44 386 60 574 66 305 67 721
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -34 766 2 370 1 542 2 140
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -36 586 1 037 2 500 -1 236
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 61 657 4 071 2 079 -630
Amortyzacja (tys. zł) -85 2 608 2 839 3 265
EBITDA (tys. zł) -34 851 4 978 4 381 5 405
Aktywa (tys. zł) 326 620 278 162 282 586 293 128
Kapitał własny (tys. zł)* 154 745 157 259 154 777 129 274
Liczba akcji (tys. szt.) 11 577,873 11 577,873 11 577,873 11 577,873
Zysk na akcję (zł) 5,325 0,352 0,180 -0,054
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,366 13,583 13,368 11,166
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej