1,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
IPO Doradztwo Strategiczne SA (IOD)

Informacje o spółce - IPODS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka świadczy kompleksowe usługi doradcze, specjalizując się w transakcjach na rynku publicznym, w szczególności na rynku pierwotnym. Jest Autoryzowanym Doradcą NewConnect.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Krucza 16/22
Kod: 00-526
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4123648
Fax:
Internet: www.ipo.com.pl
Email: kontakt@vrmoviegames.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Movie Games VR SA
Prezes: Mańko Kamil
Sektor: usługi dla przedsiębiorstw
EKD: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Liczba akcji: 9 503 370
Zatrudnienie:
  • 5 (2019r.) - spółka
  • 5 (2019r.) - grupa
Audytor: Eureka Auditing sp. z o.o.
NIP: 5213339423
KRS: 0000351323
EKD: 70,22
Ticker GPW: IOD
ISIN: PLIPODS00014

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 15 300 425,7 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 9 503 370 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 764 000
Liczba głosów na WZA: 9 503 370 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,13%
Kapitał akcyjny: 950 337,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 764 000
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,13%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 49,87%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Movie Games SA 3 700 000 (38,93%) 3 700 000 (38,93%) 2021-03-11 PFD, DGE,
Dunin-Michałowski, Szczepan 1 064 000 (11,20%) 1 064 000 (11,20%) 2018-06-21 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 70 000
7 000,00
0,10 0,10 1 300 000
130 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 30 000
0,10 1 330 000
133 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-13
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-01-27 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-17
2010-04-19
seria B - subskrypcja prywatna 2010-06-29 100 000
600 000,00
0,10 6,00 1 100 000
110 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-17
2010-12-08
seria C - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2010-06-29 70 000
7 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-01-25

seria D - subskrypcja prywatna 2010-09-08 30 000
0,10 1 130 000
113 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2010-12-08 100 000
600 000,00
0,10 6,00 1 230 000
123 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-07-22
2011-05-12
seria F - subskrypcja prywatna 2013-02-13 20 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z IPO Doradztwo Strategiczne SA na IPO Doradztwo Kapitałowe SA 2014-12-18

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-09
seria G - prawo poboru 1:3 2014-12-18 3 990 000
399 000,00
0,10 0,10 5 320 000
532 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-29
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2015-06-30 532 000
53 200,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2015-11-12 183 370
110 022,00
0,10 0,60 5 503 370
550 337,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-31
seria I - subskrypcja prywatna 2017-11-17 4 000 000
400 000,00
0,10 0,10 9 503 370
950 337,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-26
seria K - program motywacyjny 2021-08-05 230 000
23 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - program motywacyjny 2021-08-05 300 000
30 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - program motywacyjny 2021-08-05 340 000
34 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z IPO Doradztwo Kapitałowe SA na Movie Games VR SA 2021-08-05

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-09-13

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-01-23 Prawo poboru 1:3

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Mańko Kamil Prezes Zarządu 2021-07-09 -
Laskowski Jan Członek Zarządu 2021-07-09 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Miros Radosław Przewodniczący RN 2021-05-27 -
Jasiński Patryk Członek RN 2021-05-27 TRUEGS - Prezes Zarządu
INFOSCAN - Członek RN
Wais Dariusz Członek RN 2021-05-27 CODEADDI - Członek RN
TRUEGS - Członek RN
Pałka Artur Członek RN 2021-05-27 -
Wcześniak Mateusz Członek RN 2021-05-27 MOVIEGAM - Prezes Zarządu
INC - Członek RN
LMGAMES - Członek RN
TRUEGS - Członek RN
POLYSLAS - Członek RN