1,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
IPO Doradztwo Strategiczne SA (IOD)

Wyniki finansowe - IPODS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 151 99 54 51
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 40 -217 -115 162
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 40 -444 -176 160
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 40 -421 -176 160
Amortyzacja (tys. zł) 27 27 27 21
EBITDA (tys. zł) 67 -190 -88 183
Aktywa (tys. zł) 1 606 787 496 441
Kapitał własny (tys. zł)* 711 223 61 220
Liczba akcji (tys. szt.) 9 503,370 9 503,370 9 503,370 9 503,370
Zysk na akcję (zł) 0,004 -0,044 -0,019 0,017
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,075 0,023 0,006 0,023
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej