pb.pl
3,4800 zł
-0,57% -0,0200 zł
IPOPEMA Securities SA (IPE)

Wyniki finansowe - IPOPEMA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2008 IV Q 2008 I Q 2009 II Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 12 446 10 998 9 476 15 451
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 820 580 -1 536 2 820
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 699 1 811 -1 668 3 210
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 121 1 351 -1 211 2 732
Amortyzacja (tys. zł) 397 404 327 179
EBITDA (tys. zł) 4 217 984 -1 209 2 999
Aktywa (tys. zł) 0 139 073 0 206 936
Kapitał własny (tys. zł)* 0 44 365 0 36 044
Liczba akcji (tys. szt.) 28 571,410 28 571,410 28 571,410 28 571,410
Zysk na akcję (zł) 0,109 0,047 -0,042 0,096
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 1,553 0,000 1,262
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej