pb.pl
3,3000 zł
-5,71% -0,2000 zł
IPOPEMA Securities SA (IPE)

Wyniki finansowe - IPOPEMA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 21 741 31 997 25 917 33 403
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 922 2 984 -742 277
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 955 2 740 -934 201
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 466 1 405 -810 288
Amortyzacja (tys. zł) 551 452 1 219 1 230
EBITDA (tys. zł) -1 371 3 436 477 1 507
Aktywa (tys. zł) 333 900 259 698 338 771 266 555
Kapitał własny (tys. zł)* 74 465 75 817 75 077 75 408
Liczba akcji (tys. szt.) 29 937,836 29 937,836 29 937,836 29 937,836
Zysk na akcję (zł) -0,082 0,047 -0,027 0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,487 2,532 2,508 2,519
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej