pb.pl
3,4600 zł
0,00% 0,0000 zł
IPOPEMA Securities SA (IPE)

Wyniki finansowe - IPOPEMA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 23 091 28 198 23 529 20 841
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 939 2 192 -501 -550
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 339 -248 -1 050 -1 229
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 867 -1 176 -824 -1 049
Amortyzacja (tys. zł) 686 680 605 625
EBITDA (tys. zł) 1 625 2 872 104 75
Aktywa (tys. zł) 453 060 361 513 432 644 397 293
Kapitał własny (tys. zł)* 81 260 79 886 78 987 76 913
Liczba akcji (tys. szt.) 29 937,836 29 937,836 29 937,836 29 937,836
Zysk na akcję (zł) 0,029 -0,039 -0,028 -0,035
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,714 2,668 2,638 2,569
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej