pb.pl
3,4000 zł
-1,73% -0,0600 zł
IPOPEMA Securities SA (IPE)

Wyniki finansowe - IPOPEMA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 20 579 28 949 22 193 23 673
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 807 1 082 1 747 1 761
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 144 1 270 913 1 659
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 889 176 558 1 402
Amortyzacja (tys. zł) 649 716 684 691
EBITDA (tys. zł) 2 456 1 798 2 431 2 452
Aktywa (tys. zł) 443 336 340 349 388 486 357 250
Kapitał własny (tys. zł)* 78 971 79 225 80 040 80 500
Liczba akcji (tys. szt.) 29 937,836 29 937,836 29 937,836 29 937,836
Zysk na akcję (zł) 0,030 0,006 0,019 0,047
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,638 2,646 2,674 2,689
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej