pb.pl
0,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
IQ Partners SA (IQP)

Wyniki finansowe - IQP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 266 23 176 151
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -618 -540 -1 462 -376
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -310 -650 -1 048 -450
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -310 -467 -1 048 -462
Amortyzacja (tys. zł) 1 1 1 1
EBITDA (tys. zł) -617 -539 -1 461 -375
Aktywa (tys. zł) 14 228 15 232 11 386 11 442
Kapitał własny (tys. zł)* 7 608 9 451 6 229 5 818
Liczba akcji (tys. szt.) 22 353,000 22 353,000 22 353,000 22 353,000
Zysk na akcję (zł) -0,014 -0,021 -0,047 -0,021
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,340 0,423 0,279 0,260
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej