pb.pl
2,1700 zł
1,40% 0,0300 zł
Izostal SA (IZS)

Wyniki finansowe - IZOSTAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 165 934 214 543 205 719 212 526
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 935 1 434 8 788 4 737
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 155 3 562 4 992 5 604
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 589 3 023 3 913 4 581
Amortyzacja (tys. zł) 1 962 1 952 2 038 2 326
EBITDA (tys. zł) 6 897 3 386 10 826 7 063
Aktywa (tys. zł) 578 339 537 853 625 618 521 516
Kapitał własny (tys. zł)* 196 022 198 996 202 909 203 888
Liczba akcji (tys. szt.) 32 744,000 32 744,000 32 744,000 32 744,000
Zysk na akcję (zł) 0,079 0,092 0,120 0,140
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,987 6,077 6,197 6,227
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej