pb.pl
2,2100 zł
0,45% 0,0100 zł
Izostal SA (IZS)

Wyniki finansowe - IZOSTAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 239 909 229 824 218 702 171 152
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 204 1 635 5 119 4 588
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 857 4 140 5 196 4 048
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 535 3 345 4 158 3 261
Amortyzacja (tys. zł) 1 802 1 840 1 860 1 891
EBITDA (tys. zł) 8 006 3 475 6 979 6 479
Aktywa (tys. zł) 568 281 564 281 511 764 468 792
Kapitał własny (tys. zł)* 186 941 190 271 194 441 193 433
Liczba akcji (tys. szt.) 32 744,000 32 744,000 32 744,000 32 744,000
Zysk na akcję (zł) 0,169 0,102 0,127 0,100
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,709 5,811 5,938 5,907
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej