pb.pl
2,1900 zł
0,00% 0,0000 zł
Izostal SA (IZS)

Wyniki finansowe - IZOSTAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 93 448 143 119 210 451 186 153
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 064 8 154 5 548 4 588
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 338 3 522 4 539 4 259
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 676 2 837 3 587 3 419
Amortyzacja (tys. zł) 1 265 1 307 1 732 1 725
EBITDA (tys. zł) 5 329 9 461 7 280 6 313
Aktywa (tys. zł) 415 157 456 261 462 949 443 058
Kapitał własny (tys. zł)* 174 534 177 350 180 934 181 406
Liczba akcji (tys. szt.) 32 744,000 32 744,000 32 744,000 32 744,000
Zysk na akcję (zł) 0,082 0,087 0,110 0,104
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,330 5,416 5,526 5,540
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej