pb.pl
2,1500 zł
0,47% 0,0100 zł
Izostal SA (IZS)

Wyniki finansowe - IZOSTAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 171 948 155 481
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 293 3 984
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 908 2 644
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 568 2 055
Amortyzacja (tys. zł) 1 300 1 289
EBITDA (tys. zł) 3 593 5 273
Aktywa (tys. zł) 347 898 360 697
Kapitał własny (tys. zł)* 172 095 171 858
Liczba akcji (tys. szt.) 32 744,000 32 744,000
Zysk na akcję (zł) 0,048 0,063
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,256 5,249
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej