pb.pl
1,7600 zł
0,00% 0,0000 zł
JHM Development SA (JHM)

Wyniki finansowe - JHMDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2010 IV Q 2010 I Q 2011 II Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 358 37 726 24 113 17 165
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -360 16 746 5 174 1 325
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -674 16 106 3 688 128
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -674 14 978 2 883 128
Amortyzacja (tys. zł) 21 621 807 124
EBITDA (tys. zł) -339 17 367 5 981 1 449
Aktywa (tys. zł) 194 279 300 949 302 175 310 308
Kapitał własny (tys. zł)* 96 271 114 357 157 790 158 028
Liczba akcji (tys. szt.) 50 000,000 50 000,000 50 000,000 50 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,013 0,300 0,058 0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,925 2,287 3,156 3,161
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej