pb.pl
1,7600 zł
0,00% 0,0000 zł
JHM Development SA (JHM)

Wyniki finansowe - JHMDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 30 705 31 926 25 075 21 877
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 976 6 677 4 760 4 088
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 260 5 715 3 847 3 215
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 269 4 540 3 146 2 627
Amortyzacja (tys. zł) 90 91 97 102
EBITDA (tys. zł) 6 066 6 768 4 857 4 190
Aktywa (tys. zł) 460 844 474 160 482 146 507 882
Kapitał własny (tys. zł)* 344 613 349 153 352 298 354 926
Liczba akcji (tys. szt.) 69 200,000 69 200,000 69 200,000 69 200,000
Zysk na akcję (zł) 0,062 0,066 0,045 0,038
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,980 5,046 5,091 5,129
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej