pb.pl
1,7600 zł
0,00% 0,0000 zł
JHM Development SA (JHM)

Wyniki finansowe - JHMDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 37 173 43 512 39 385 41 155
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 581 6 960 6 096 6 783
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 863 6 294 5 137 5 477
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 953 5 173 4 176 4 451
Amortyzacja (tys. zł) 105 105 109 105
EBITDA (tys. zł) 5 686 7 065 6 205 6 888
Aktywa (tys. zł) 436 605 454 093 450 689 446 323
Kapitał własny (tys. zł)* 328 618 333 790 337 966 340 344
Liczba akcji (tys. szt.) 69 200,000 69 200,000 69 200,000 69 200,000
Zysk na akcję (zł) 0,057 0,075 0,060 0,064
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,749 4,824 4,884 4,918
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej