pb.pl
1,7600 zł
0,00% 0,0000 zł
JHM Development SA (JHM)

Wyniki finansowe - JHMDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 20 131 23 663 13 673 16 393
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 651 2 137 2 626 1 557
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 158 1 465 2 142 922
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 669 1 187 1 772 743
Amortyzacja (tys. zł) 98 75 104 106
EBITDA (tys. zł) 2 749 2 212 2 730 1 663
Aktywa (tys. zł) 376 703 391 540 398 270 406 346
Kapitał własny (tys. zł)* 303 453 304 640 306 412 305 079
Liczba akcji (tys. szt.) 69 200,000 69 200,000 69 200,000 69 200,000
Zysk na akcję (zł) 0,024 0,017 0,026 0,011
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,385 4,402 4,428 4,409
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej