pb.pl
1,7600 zł
0,00% 0,0000 zł
JHM Development SA (JHM)

Wyniki finansowe - JHMDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2012 IV Q 2012 I Q 2013 II Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 13 233 31 093 14 531 15 087
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 449 10 107 2 526 2 997
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 366 8 546 1 362 1 824
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 121 6 887 1 080 1 485
Amortyzacja (tys. zł) 111 71 68 72
EBITDA (tys. zł) 2 560 10 178 2 594 3 069
Aktywa (tys. zł) 388 985 392 792 392 203 394 129
Kapitał własny (tys. zł)* 161 693 168 536 169 540 170 955
Liczba akcji (tys. szt.) 50 000,000 50 000,000 50 000,000 50 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,022 0,138 0,022 0,030
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,234 3,371 3,391 3,419
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej