pb.pl
1,7600 zł
0,00% 0,0000 zł
JHM Development SA (JHM)

Wyniki finansowe - JHMDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2011 IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 14 023 15 498 11 470 18 469
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 508 1 160 1 397 2 304
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 990 1 182 315 1 140
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 525 708 289 854
Amortyzacja (tys. zł) 133 127 120 119
EBITDA (tys. zł) 3 641 1 287 1 517 2 423
Aktywa (tys. zł) 323 505 344 830 354 396 374 515
Kapitał własny (tys. zł)* 158 821 159 372 159 636 160 647
Liczba akcji (tys. szt.) 50 000,000 50 000,000 50 000,000 50 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,031 0,014 0,006 0,017
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,176 3,187 3,193 3,213
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej