pb.pl
0,5400 zł
5,47% 0,0280 zł
JWA S.A. (JWA)

Wyniki finansowe - JWA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 52 123 11 15
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -146 -1 020 -82 -33
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -157 -895 -68 -17
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -157 -863 -68 -17
Amortyzacja (tys. zł) 56 82 0 0
EBITDA (tys. zł) -90 -938 -82 -33
Aktywa (tys. zł) 3 101 1 509 1 441 1 414
Kapitał własny (tys. zł)* 2 070 577 550 493
Liczba akcji (tys. szt.) 4 000,000 4 000,000 4 000,000 4 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,039 -0,216 -0,017 -0,004
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,518 0,144 0,138 0,123
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej