pb.pl
2,8600 zł
0,35% 0,0100 zł
J.W. Construction Holding SA (JWC)

Wyniki finansowe - JWCONSTR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 234 239 198 996 45 552 22 868
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 45 396 37 007 -3 093 -14 929
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 43 684 34 641 -5 078 -18 648
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 36 224 25 771 -4 551 -10 878
Amortyzacja (tys. zł) 2 825 3 404 3 627 3 594
EBITDA (tys. zł) 48 221 40 411 534 -11 335
Aktywa (tys. zł) 1 813 003 1 668 809 1 732 194 1 808 014
Kapitał własny (tys. zł)* 728 147 727 913 724 984 713 804
Liczba akcji (tys. szt.) 88 859,443 88 859,443 88 859,443 88 859,443
Zysk na akcję (zł) 0,408 0,290 -0,051 -0,122
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,194 8,192 8,159 8,033
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej