4,1600 zł
-0,48% -0,0200 zł
J.W. Construction Holding SA (JWC)

Wyniki finansowe - JWCONSTR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2004 IV Q 2005 II Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 177 849
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 47 969
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 45 338
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 36 677
Amortyzacja (tys.) 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 0 47 969
Aktywa (tys.) 699 740 748 889 0
Kapitał własny (tys.)* 113 676 119 762 0
Liczba akcji (tys. szt.) 256 250,000 256 250,000 256 250,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,143
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,444 0,467 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej