pb.pl
2,8600 zł
0,35% 0,0100 zł
J.W. Construction Holding SA (JWC)

Wyniki finansowe - JWCONSTR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 235 668 78 650 101 277 70 802
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 39 470 4 020 10 392 -4 946
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 34 301 2 828 8 235 -6 751
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 36 634 1 334 6 791 -5 390
Amortyzacja (tys. zł) 3 058 3 376 2 421 3 831
EBITDA (tys. zł) 42 528 7 396 12 813 -1 115
Aktywa (tys. zł) 1 810 532 1 755 550 1 835 884 1 841 833
Kapitał własny (tys. zł)* 692 615 693 704 701 095 691 616
Liczba akcji (tys. szt.) 88 859,443 88 859,443 88 859,443 88 859,443
Zysk na akcję (zł) 0,412 0,015 0,076 -0,061
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,795 7,807 7,890 7,783
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej