4,1600 zł
-0,48% -0,0200 zł
J.W. Construction Holding SA (JWC)

Wyniki finansowe - JWCONSTR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 235 668 78 650 101 277 70 802
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 39 470 4 020 10 392 -4 946
Zysk (strata) brutto (tys.) 34 301 2 828 8 235 -6 751
Zysk (strata) netto (tys.)* 36 634 1 334 6 791 -5 390
Amortyzacja (tys.) 3 058 3 376 2 421 3 831
EBITDA (tys.) 42 528 7 396 12 813 -1 115
Aktywa (tys.) 1 810 532 1 755 550 1 835 884 1 841 833
Kapitał własny (tys.)* 692 615 693 704 701 095 691 616
Liczba akcji (tys. szt.) 88 859,443 88 859,443 88 859,443 88 859,443
Zysk na akcję (zł) 0,412 0,015 0,076 -0,061
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,795 7,807 7,890 7,783
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej