4,1600 zł
-0,48% -0,0200 zł
J.W. Construction Holding SA (JWC)

Wyniki finansowe - JWCONSTR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 92 409 176 432 50 525 39 225
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 13 529 33 807 -3 605 -21 062
Zysk (strata) brutto (tys.) 10 952 28 647 36 -27 605
Zysk (strata) netto (tys.)* 6 597 22 877 828 -22 263
Amortyzacja (tys.) 2 788 2 969 2 706 2 694
EBITDA (tys.) 16 317 36 776 -899 -18 368
Aktywa (tys.) 1 699 466 1 690 887 1 736 161 1 834 867
Kapitał własny (tys.)* 655 671 678 228 679 606 656 696
Liczba akcji (tys. szt.) 88 859,443 88 859,443 88 859,443 88 859,443
Zysk na akcję (zł) 0,074 0,257 0,009 -0,251
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,379 7,633 7,648 7,390
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej