pb.pl
2,8600 zł
0,35% 0,0100 zł
J.W. Construction Holding SA (JWC)

Wyniki finansowe - JWCONSTR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 182 092 53 625 74 003 61 307
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 25 850 -20 193 6 527 -5 720
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 13 595 -23 593 1 800 -8 719
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 101 -10 228 2 066 -5 604
Amortyzacja (tys. zł) 2 760 2 723 2 732 2 649
EBITDA (tys. zł) 28 610 -17 470 9 259 -3 071
Aktywa (tys. zł) 1 506 838 1 503 419 1 562 414 1 666 771
Kapitał własny (tys. zł)* 662 669 653 192 655 227 649 014
Liczba akcji (tys. szt.) 88 859,443 88 859,443 88 859,443 88 859,443
Zysk na akcję (zł) 0,102 -0,115 0,023 -0,063
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,457 7,351 7,374 7,304
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej