14,5000 zł
3,57% 0,5000 zł
KBJ SA (KBJ)

Wyniki finansowe - KBJ

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 21 964 15 129 16 432 17 911
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 7 929 -170 631 1 190
Zysk (strata) brutto (tys.) 7 952 -77 625 1 398
Zysk (strata) netto (tys.)* 8 193 -179 702 1 377
Amortyzacja (tys.) 264 373 489 377
EBITDA (tys.) 8 193 203 1 120 1 567
Aktywa (tys.) 31 750 28 120 30 955 26 980
Kapitał własny (tys.)* 13 913 13 734 14 436 15 813
Liczba akcji (tys. szt.) 1 690,792 1 690,792 1 790,792 1 790,792
Zysk na akcję (zł) 4,846 -0,106 0,392 0,769
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,229 8,123 8,061 8,830
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej