14,5000 zł
3,57% 0,5000 zł
KBJ SA (KBJ)

Wyniki finansowe - KBJ

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe