14,5000 zł
3,57% 0,5000 zł
KBJ SA (KBJ)

Wyniki finansowe - KBJ

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 13 870 16 146 14 662 16 210
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 725 679 -1 259 -298
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 699 609 -1 256 -42
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 472 452 -1 174 -40
Amortyzacja (tys.) 263 283 262 267
EBITDA (tys.) 2 988 962 -997 -31
Aktywa (tys.) 18 166 22 835 23 728 23 289
Kapitał własny (tys.)* 8 858 9 310 8 136 8 096
Liczba akcji (tys. szt.) 1 690,792 1 690,792 1 690,792 1 690,792
Zysk na akcję (zł) 1,462 0,267 -0,694 -0,024
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,239 5,506 4,812 4,788
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej