14,5000 zł
3,57% 0,5000 zł
KBJ SA (KBJ)

Wyniki finansowe - KBJ

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 10 413 6 038 18 675 8 354
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 877 -352 616 -1 186
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 998 -358 602 -1 160
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 000 -427 484 -1 169
Amortyzacja (tys.) 236 224 229 258
EBITDA (tys.) 2 113 -128 845 -928
Aktywa (tys.) 15 473 11 713 25 284 13 349
Kapitał własny (tys.)* 7 290 6 864 7 348 6 330
Liczba akcji (tys. szt.) 1 540,792 1 540,792 1 540,792 1 690,792
Zysk na akcję (zł) 1,298 -0,277 0,314 -0,691
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,732 4,455 4,769 3,744
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej