14,5000 zł
3,57% 0,5000 zł
KBJ SA (KBJ)

Wyniki finansowe - KBJ

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 8 493 5 380 3 793 5 552
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 229 -344 -886 -303
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 275 -356 -895 -434
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 835 -579 -981 -430
Amortyzacja (tys.) 173 182 221 226
EBITDA (tys.) 2 402 -162 -665 -77
Aktywa (tys.) 12 756 10 725 9 174 10 005
Kapitał własny (tys.)* 7 421 6 842 5 721 5 291
Liczba akcji (tys. szt.) 1 540,792 1 540,792 1 540,792 1 540,792
Zysk na akcję (zł) 1,191 -0,376 -0,636 -0,279
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,817 4,441 3,713 3,434
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej