pb.pl
197,8500 zł
0,23% 0,4500 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Wyniki finansowe - KGHM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 649 000 5 632 000 7 052 000 6 745 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -148 000 672 000 829 000 2 164 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 178 000 772 000 877 000 1 862 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 10 000 472 000 626 000 1 366 000
Amortyzacja (tys. zł) 470 000 438 000 572 000 495 000
EBITDA (tys. zł) 322 000 1 110 000 1 401 000 2 659 000
Aktywa (tys. zł) 41 584 000 41 716 000 42 780 000 43 812 000
Kapitał własny (tys. zł)* 20 315 000 20 939 000 20 992 000 21 403 000
Liczba akcji (tys. szt.) 200 000,000 200 000,000 200 000,000 200 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,050 2,360 3,130 6,830
Wartość księgowa na akcję (zł) 101,575 104,695 104,960 107,015
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej