pb.pl
197,8500 zł
0,23% 0,4500 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Wyniki finansowe - KGHM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 II Q 1998 IV Q 1998 II Q 1999
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 843 692 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 232 874 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 177 740 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 191 332 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 141 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 233 015 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 9 292 985 5 344 437 5 363 153 5 268 000
Kapitał własny (tys. zł)* 5 336 139 4 086 623 4 111 513 4 058 910
Liczba akcji (tys. szt.) 200 000,000 200 000,000 200 000,000 200 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,957 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 26,681 20,433 20,558 20,295
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej