pb.pl
197,8500 zł
0,23% 0,4500 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Wyniki finansowe - KGHM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 157 000 5 364 000 5 739 000 5 488 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 038 000 525 000 1 115 000 1 018 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 323 000 608 000 874 000 838 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 171 000 363 000 684 000 552 000
Amortyzacja (tys. zł) 514 000 452 000 480 000 453 000
EBITDA (tys. zł) 1 552 000 977 000 1 595 000 1 471 000
Aktywa (tys. zł) 36 071 000 36 221 000 37 237 000 38 518 000
Kapitał własny (tys. zł)* 17 983 000 18 524 000 19 133 000 19 348 000
Liczba akcji (tys. szt.) 200 000,000 200 000,000 200 000,000 200 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,855 1,815 3,420 2,760
Wartość księgowa na akcję (zł) 89,915 92,620 95,665 96,740
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej