pb.pl
197,8500 zł
0,23% 0,4500 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Wyniki finansowe - KGHM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 802 000 4 774 000 5 871 000 4 266 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 235 000 739 000 -425 000 549 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 618 000 787 000 -137 000 661 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 341 000 604 000 -87 000 439 000
Amortyzacja (tys. zł) 401 000 383 000 454 000 350 000
EBITDA (tys. zł) 636 000 1 122 000 29 000 899 000
Aktywa (tys. zł) 33 501 000 34 306 000 34 122 000 34 904 000
Kapitał własny (tys. zł)* 16 963 000 17 706 000 17 694 000 18 111 000
Liczba akcji (tys. szt.) 200 000,000 200 000,000 200 000,000 200 000,000
Zysk na akcję (zł) 1,705 3,020 -0,435 2,195
Wartość księgowa na akcję (zł) 84,815 88,530 88,470 90,555
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej